Select a School

Maine EastMaine WestMaine South
Maine EastMaine WestMaine South
Maine EastMaine WestMaine SouthAdmin

Leading in Learning

Winter Break / Adaptive Pause Info.

District 207 Families, 

As we look forward to winter break, we understand that family gatherings and travel are important traditions that occur during the holiday season. While the current guidance calls for limiting social gatherings, we know that holiday travel is going to occur for students and staff over the holiday season. Because of that and specific feedback about travel plans over break that will limit our ability to operate in person classes on January 5 due to required quarantines, we will be implementing a two-week adaptive pause during which all learning will occur virtually between Tuesday, January 5 and Thursday, January 14 for all students including students in Special Education.  On Tuesday, January 19 we will begin running our more robust schedule with students attending in-person learning more frequently. If you have not verified your student’s plan for full home learning or in-person instruction for the 3rd quarter, please do that as soon as possible. 

Within the North Cook County region it appears that most schools will be reopening on January 19 or thereabout. We believe that this extra abundance of caution will help us continue to operate safely once we begin to safely operate our schools throughout the second semester just as we have been able to do during the first semester thanks to the diligence of our families and staff. 

Once we open for the second semester, we will do everything within our power to stay open and safely continue to expand in person opportunities for our students. Maine East has already combined A and B groups this semester, and West and South will do so beginning the second semester in those classes in which in-person attendance allows for that. Each building Principal will be sending out a building-specific second semester schedule. I am so thankful for the tremendous care, concern and support that each of you has shown during semester one, and I wish all of you a peaceful winter break. 

Sincerely,

Dr. Ken Wallace, Superintendent

^^^^^

Familias del Distrito 207:

Mientras esperamos con gran entusiasmo las vacaciones de invierno, comprendemos que son importantes las tradiciones de viajar y reunirse con los familiares durante la temporada navideña. Si bien las orientaciones actuales exigen la limitación de las reuniones sociales, sabemos que tanto el personal de la escuela como los estudiantes viajarán durante la temporada navideña. Debido a esto y a los comentarios específicos sobre los planes de viaje durante las vacaciones que limitarán nuestra capacidad de realizar las clases en persona el 5 de enero por las cuarentenas requeridas, implementaremos una pausa adaptativa de dos semanas durante la cual todo el aprendizaje ocurrirá virtualmente entre el martes 5 de enero y el jueves 14 de enero para todos los estudiantes, incluidos los estudiantes de Educación Especial.  El martes 19 de enero comenzaremos a poner en marcha nuestro horario más consistente con los estudiantes asistiendo al aprendizaje en persona con más frecuencia. Si todavía no ha ratificado el plan de su estudiante para el tercer trimestre, ya sea el aprendizaje completo en el hogar o la instrucción en persona, debe hacerlo la antes posible.

Para la región del condado North Cook, parece que la mayoría de las escuelas reabrirán el 19 de enero o alrededor de esa fecha. Creemos que esta medida adicional de precaución nos ayudará a continuar operando de manera segura una vez que comencemos a abrir nuestras escuelas durante el segundo semestre, tal como lo hemos podido hacer durante el primer semestre gracias a la diligencia de nuestras familias y del personal.

Una vez que hayamos abierto para el segundo semestre, haremos todo lo posible para seguir abiertos y continuar expandiendo de manera segura las oportunidades de aprendizaje en persona para nuestros estudiantes. Maine East ya ha combinado este semestre los grupos A y B, y West y South lo harán a partir del segundo semestre en aquellas clases en que la asistencia en persona lo permita. El Director de cada centro escolar enviará una programación de horario específica del segundo semestre para su centro. Estoy muy agradecido por la tremenda dedicación, preocupación y apoyo que cada uno de ustedes ha mostrado durante el primer semestre, y les deseo a todos unas vacaciones de invierno apacibles.

Atentamente,

Dr. Ken Wallace, Superintendente

^^^^^

Drogie rodziny z Okręgu 207,

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na ferie zimowe i rozumiemy, że spotkania rodzinne i podróże to ważne tradycje, które mają miejsce w okresie świątecznym. Mimo iż obecne wytyczne wzywają do ograniczenia spotkań towarzyskich, wiemy, że uczniowie i pracownicy będą wyjeżdżać na święta. Z tego powodu i z uwagi na konkretne informacje zwrotne na temat planów podróży w czasie przerwy, które ograniczą naszą zdolność do prowadzenia zajęć stacjonarnych 5 stycznia z powodu wymaganych kwarantann, wprowadzimy dwutygodniową adaptacyjną przerwę, podczas której cała nauka odbywać się będzie wirtualnie od wtorku 5 stycznia do czwartku 14 stycznia dla wszystkich uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym.  We wtorek 19 stycznia zaczniemy realizować nasz bardziej rozbudowany harmonogram, w którym uczniowie częściej będą uczęszczać na zajęcia stacjonarne. Jeśli nie potwierdziliście Państwo planów swojego ucznia co do pełnej nauki w domu lub nauki stacjonarnej w 3. kwartale, prosimy zrobić to jak najszybciej.

W regionie hrabstwa North Cook najprawdopodobniej większość szkół zostanie ponownie otwarta 19 stycznia lub później. Wierzymy, że ta dodatkowa ostrożność pomoże nam nadal bezpiecznie działać, gdy zaczniemy bezpiecznie prowadzić nasze szkoły przez drugi semestr, tak jak byliśmy w stanie to zrobić w pierwszym semestrze dzięki staranności naszych rodzin i pracowników.

Po rozpoczęciu drugiego semestru zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pozostać otwartymi i nadal bezpiecznie rozszerzać możliwość udziału uczniów w nauce stacjonarnej. Szkołą Maine East połączyła już grupy A i B w tym semestrze, a West i South zrobią to począwszy od drugiego semestru na tych zajęciach, na których pozwala na to obecność osobista. Każdy dyrektor szkoły prześle harmonogram na drugi semestr dotyczący konkretnej szkoły. Jestem bardzo wdzięczny za ogromną troskę, zaangażowanie i wsparcie, jakie każde z Państwa okazało podczas pierwszego semestru i życzę wszystkim spokojnych ferii zimowych.

Z poważaniem,

Dr. Ken Wallace, Kurator oświaty

^^^^^

أعزائي عائلات المنطقة التعليمية 207،

في ظل ترقب حلول عطلة الشتاء، نتفهَّم جيدًا أن التجمُّعات العائلية والسفر من التقاليد ذات الأهمية والتي تقع في موسم العطلة. وبينما تدعو الإرشادات الراهنة إلى تقييد التجمُّعات الاجتماعية، نعلم أن السفر في وقت العطلات إجراء سيتخذه الطلاب والعاملون خلال موسم العطلة. لهذه الأسباب وبناءً على الملاحظات المحددة بشأن خطط السفر في فترة العطلة، والتي ستفرض قيودًا على قدرتنا على العمل من خلال الفصول القائمة على الحضور الشخصي وجهًا لوجه يوم 5 من يناير بسبب إجراءات الحجر الصحي المطلوبة، سنقوم بتنفيذ توقف مؤقت تكيُّفي لمدة أسبوعين والذي سيتم خلاله كل التعلُّم افتراضيًا من الثلاثاء 5 من يناير حتى الخميس 14 من يناير لكل الطلاب، بما في ذلك الطلاب المسجَّلين في التعليم الخاص.  ويوم الثلاثاء 19 من يناير، سنبدأ في تنفيذ جدولنا الأكثر صرامة بحضور الطلاب التعلُّم الشخصي وجهًا لوجه بشكل متكرار أكثر. إذا لم تكن قد تحققت من صحة خطة الطالب بشأن التعلُّم المنزلي بالكامل أو التعليم بالحضور الشخصي وجهًا لوجه للربع السنوي الثالث، يُرجى تنفيذ هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن.

داخل منطقة مقاطعة نورث كوك، يبدو أن معظم المدارس ستعيد فتح أبوابها في 19 من يناير أو نحوه. ونحن نؤمن بأن الحذر البالغ الإضافي سيساعدنا على الاستمرار في العمل بأمان بمجرد بدء تشغيل المدارس بأمان خلال الفصل الدراسي الثاني مثلما كان بوسعنا فعل هذا الأمر خلال الفصل الدراسي الأول بفضل العناية الواجبة المبذولة من قِبل العائلات والعاملين لدينا.

بمجرد فتح الأبواب للفصل الدراسي الثاني، سنبذل كل ما في استطاعتنا للحفاظ على أبوابنا مفتوحة بشكل دائم والاستمرار بأمان في زيادة فرص الحضور الشخصي وجه لوجه لكل الطلاب. لقد ضمت ماين إيست المجموعتين “أ” و”ب” هذا الفصل الدراسي، وستتخذ ماين ويست وماين ساوث الإجراء نفسه بدايةً من الفصل الدراسي الثاني في تلك الفصول الدراسية والتي يُسمح فيها بالحضور للتعلُّم بالحضور الشخصي وجهًا لوجه. وسيرسل كل مشرف على المبنى جدولاً محددًا خاصًا بمبناه في الفصل الدراسي الثاني. أشعر ببالغ الامتنان عرفانًا بالعناية والاهتمام والدعم المذهل الذي أبداه كل فرد منكم خلال الفصل الدراسي الأول، وأتمنى لكم جميعًا الاستمتاع بعطلة شتاء محفوفة بالسلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

د. كين والاس، المشرف